Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vydání nové publikace

Související stránky

Strategie a zdroje SCM

Autor: Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.; Ing. Petr Jirsák, Ph.D.; Ing. Martin Staněk
Nakladatelství: C. H. Beck
Datum vydání: 2016
ISBN: 978-80-7400-639-5
Rozsah: 272 stran

 

Zaměření: Publikace se zaměřuje na současné strategie SCM a na vybrané zdroje užívané k jejich naplnění. Pozornost je věnována roli SCM a jednotlivým strategiím jako významný nástroj konkurenční výhody v kontextu tržních změn. Pozornost je dále věnována logistickým službám v návaznosti na SCM strategie. Oblast strategie je doplněna o vybrané zdroje a technickou základnu – infrastrukturu SCM, dopravní prostředky, manipulační a přepravní jednotky (potažmo přepravní prostředky využívané v systémech intermodální přepravy). Poslední kapitolu pak tvoří problematika softwarové podpory v silniční nákladní dopravě, jakožto důležitého subsystému dopravy i SCM jako celku, která je zpracována na základě případové studie podniku RAALTRANS.