Okruhy a materiály ke statní zkoušce z vedlejší specializace 3LT

Okruhy jsou uvedeny v systému InSIS v sylabu k předmětu 3LT  – Státní zkouška z vedlejší specialiazce.

Logistický management – nové výzvy


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague