Termíny

15.5.2017 - 23.6.2017 - Zkouškové období

1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek a obhajob

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management:

7.6.2017 od 13:00 hod na SB 235

Přihlašování v InSISu bude možné od 19.5.2017 od 9:00 hod !

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 17. května 2017 na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z ISISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

Termíny na září:

13.9.2017 od 10.00 hod místnost bude upřesněna.

Přihlašování v InSIS bude možné až od 1.9.2017 od 9:00 hod.

Odevzdání diplomových prací je 29. srpna 2017 na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství  na katedře logistiky:

7.6.2017 od 13:00 hod na RB 322

Přihlašování v InSISu bude možné od 19.5.2017 od 9:00 hod !

Odevzdání diplomových prací je měsíc před obhajobou (tj. 10. května) na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z ISISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

Termíny na září:

13.9.2017 od 10.00 hod na RB 322

13.9.2017 od 10.00 hod na RB 323

Přihlašování v InSIS bude možné až od 1.9.2017 od 9:00 hod.

Odevzdání diplomových prací je 29. srpna 2017 na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

 

Termíny státních zkoušek z vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství:

7.6.2017 od 13:00 hod na RB 322

7.6.2017 od 13:00 hod na RB 323

Termíny na září:

13.9.2017 od 10.00 hod na RB 322

13.9.2017 od 10.00 hod na RB 323

Přihlašování v InSIS bude možné až od 1.9.2017 od 8:00 hod.

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student překládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob bakalářských prací:

23.5.2017 od 13:00 hod na RB 322

13.6.2017 od 12:00 hod na RB 322

Na září se termíny obhajob BP nevypisují !

Přihlašování je v systému InSIS.

Odevzdání bakalářských prací je nejpozději do 15. května 2017 na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z ISISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.