Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek a obhajob

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management:

30.1.2018 od 13:00 hod na RB 210

Přihlašování v systému InSIS bude možné od 15.12.2017 od 9:00 hod !

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 13.12.2017 v úředních hodinách na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství  na katedře logistiky:

13.12.2017 od 14:00 hod na RB 322 (odevzdání prací měsíc před obhajobou v úředních hodinách na sekretariátě katedry RB 321).

30.1.2018 od 13:00 hod na RB 322

30.1.2018 od 13:00 hod na RB 323

Přihlašování v systému InSIS bude možné od 15.12.2017 od 9:00 hod !

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 13.12.2017 v úředních hodinách na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

 

Termíny státních zkoušek z vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství:

13.12.2017 od 14:00 hod na RB 322

30.1.2018 od 13:00 hod na RB 322

30.1.2018 od 13:00 hod na RB 323

Přihlašování je v systému InSIS.

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student překládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob bakalářských prací:

31.1.2018 od 10:00 hod na RB 322

Přihlašování je v systému InSIS.

Odevzdání bakalářských prací je nejpozději do 11.12.2017 v úředních hodinách na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.