Informace k termínům SZZ a obhajobám BP a DP

Katedra logistiky vypisuje na konec letošního letního semestru následující termíny státnic a obhajob.

Obhajoby BP: 4.6.2020 v 10:00 hod

Obhajoby DP: 11.6.2020 v 9:30 hod

SZ z vedlejší specializace 3LT – Logistika: 11.6.2020 ve 13:00 hod

 

Pro více informací ohledně odevzdání bakalářských či diplomových prací nebo ohledně státnice kontaktujte
Ing. Michala Mervarta, Ph.D.