Souhrnné výsledky výzkumu u absolventů vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství

Výzkum byl realizován u absolventů v období zimní semestr 2017 až zimní semestr 2019. Narostl podíl absolventů pracujících v logistice a podíl absolventů pracujících v oboru ještě před ukončením studia. Všem respondentům děkujeme.