Profil katedry

Katedra logistiky je součástí Fakulty podnikohospodářské.

Rozvíjí programy logistiky / supply chain managementu a mezinárodní přepravy a zasílatelství v pedagogické a vědecko-výzkumné oblasti v duchu pojetí European Logistics Association (ELA), European Committee for Standardization (CEN), International Federation of Freight Forwarders Association (FIATA).

Členové katedry jsou v permanentním kontaktu s vedoucími manažery řady významných firem činných v oblastech poskytování logistických služeb, průmyslu, dopravy  a obchodu.

Poznatky z těchto programů a kontaktů katedra předává studentům v bakalářském stupni studia  podnikové ekonomiky a managementu ve formě fakultně povinné výuky logistiky, jež je nezbytnou součástí znalostní a dovednostní výbavy všech manažerů, v navazujícím magisterském stupni studia ve vedlejší specializaci „Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství“ připravuje specialisty pro výkon logistických manažerských funkcí v širokém spektru podniků.  Magisterské studium logistiky a mezinárodní přepravy a zasílatelství na katedře je kompatibilní s certifkačními požadavky ELA, resp. s požadavky a vzdělávacími programy FIATA a International Road Transport Union (IRU).

Katedra zajištuje výuku i netradičních aplikací logistiky, a to ve studijním programu Arts Management, zaměřeném na řízení organizací ve sféře kultury.

Logistika, vyučovaná katedrou, je také součástí exkluzívního studijního programu Honors Academia pro talentované studenty VŠE v Praze.

Pod vedením školitelů z katedry logistiky jsou řešena logistická a přepravně-zasílatelská temata doktorských disertačních prací a logistický management je jedním z předmětů manažerského programu doktorského studia.

Členové katedry řeší vědecko-výzkumná temata vztahující se k logistice, supply chain managementu, přepravě a zasílatelství, dopravní a logistické infrastruktuře a suprastruktuře.

Katedra je členem České logistické asociace (člen ELA), Supply-Chain Council, USA a přidruženým členem Svazu spedice a logistiky České republiky (člen FIATA a CLECAT).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague