Alumni KML

 Absolventi vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství mají celou řadu možností, jak být se svou alma mater v kontaktu i po ukončení studií. Pro zapojení do KML Alumni, je nezbytná registrace na do Klubu Alumni KML na webu: kml.vse.cz, který sdružuje absolventy napříč fakultami a připravuje pro své členy různorodé akce a společné aktivity.

Více informací na: Alumni KML