Zaměření vědecké a výzkumné činnosti

Výzkumné projekty řešitelů z katedry logistiky byly a jsou určeny realizátorům především z oblasti státní správy a podnikové sféry, například:

Obhájené doktorské disertační práce k tematům:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague