Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek a obhajob

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management:

19.6.2018 od 13:00 hod na RB 322

Termíny na září:

Termíny na září budou uveřejněny zde během června.

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 29.8.2018 v úředních hodinách na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství  na katedře logistiky:

25.4.2018 od 13:00 hod na RB 322

5.6.2018 od 13:00 hod na RB 322

19.6.2018 od 13:00 hod na RB 322

Termíny na září:

Termíny na září budou uveřejněny zde během června.

Odevzdání diplomových prací je do 29.8.2018 v úředních hodinách na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

 

Termíny státních zkoušek z vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství:

25.4.2018 od 13:00 hod na RB 322

5.6.2018 od 13:00 hod na RB 322

19.6.2018 od 13:00 hod na RB 322

19.6.2018 od 13:00 hod na RB 323

Termíny na září:

Termíny na září budou uveřejněny zde během června.

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student překládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob bakalářských prací:

22.5.2018 od 11:00 hod na RB 322

22.5.2018 od 11:00 hod na RB 323

Další termíny budou vypsány na říjen a budou uveřejněny zde během června.

Odevzdání bakalářských prací je nejpozději do 19.9.2018 v úředních hodinách na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.