Mezinárodní spolupráce

Díky certifikaci cELog vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství Evropskou logistickou asociací (European Logistics Association, ELA) katedra potvrzuje vysoký kvalitativní standard této specializace potvrzený ze strany ELA jako oborovým evropským garantem pro oblast výuky supply chain managementu a přepravy.

Členové katedry jsou zahrnuti v mezinárodní odborné platformě CEMS Logistics nebo International Association of Maritime Economists (IAME).