Projekty

Metodika pro oblast city logistiky a udržitelné městské mobility

Členové katedry logistiky realizovali v roce 2018 spolu s Centrem digitální transformace Institutu managementu VŠE projekt pro Ministerstvo dopravy ČR a Úřad vlády ČR s názvem „Studie připravenosti city logistiky měst na rozvoj kurýrních expresních a balíkových služeb v prostředí projektů Smart Cities“. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření metodiky hodnocení připravenosti city logistiky ve městech v ČR na růst objemů kurýrních, expresních a balíkových (KEB) služeb. Hlavní cíl byl plánován k naplnění prostřednictvím dvou specifických cílů: 1) Analýza současných nejlepších praktik v oblasti KEB služeb a SC projektů v rámci city logistiky z evropských měst různé velikosti podle počtu obyvatel. 2) Definování pozice KEB služeb v rámci city logistiky z makro i mikro pohledu.

Tuto metodiku pro oblast city logistiky a udržitelné městské mobility MD ČR koncem roku 2019 uznalo jako certifikovanou metodiku, více zde.

 

Inteligentní systém pro odpadové hospodářství v rámci Smart City

Členové katedry logistiky spolupracují v rámci Centra digitální transformace Institutu managementu VŠE na projektu s názvem „Inteligentní systém pro provoz odpadového hospodářství v rámci Smart City“, společně s hlavním řešitelem společností Etnetera AppSatori s.r.o.

Cílem projektu je zlepšení IT řešení podporující odpadové hospodářství prostřednictvím IoT. Tvořený inovovaný software umožní nabídnout zcela nové služby v oblasti odpadového hospodářství s dopadem na zvýšení efektivity a na ekologii a kvalitu služeb pro obyvatele. Projekt je realizován za finanční spoluúčasti Technologické agentury České republiky. Realizace projektu v letech 2019-2020.

 

Výzkumný projekt pro Unipetrol RPA

Od listopadu 2017 řeší členové Katedry logistiky v rámci smluvního výzkumu projekt pro Unipetrol RPA. Jedná se několika etapový projekt pod souhrnným názvem „Petrochemical Logistics – Intermodal Distribution Network for Polyolefins – The Study Phase“ v rámci kterého katedra vyvíjí koncept intermodální distribuce polyolefinů. Koncept obsahuje právní, procesní, organizační i technickou stránku. Tento projekt patří k nejvýznamnějším projektům smluvního výzkumu na FPH.

Více o firmě Unipetrol