Bakalářské práce

Termíny obhajob bakalářských prací

31.1.2023 od 10:00 hod na RB 322

Odevzdání BP je nejpozději do 21.9.2022

Přihlašování na termíny bude možné až od 1. září 2022 až se InSIS překlopí do ZS.

Odevzdání je pouze elektronicky vložením do InSISu. Po vložení student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení sekretářce katedry. V případě, že máte externího oponenta prosím originál podepsané posudky nechte nejpozději 3 dny před obhajobou v obálce nadepsané F3 Katedra logistiky v podatelně VŠE, místnost NB 72, 7:00-19:00 hod.

Upozorňujeme studenty, že absolvováním termínu obhajoby BP v říjnu 2022 není již možné podmínečně studovat v navazujícím magisterském studiu (NMS). Toto umožňoval „covidový zákon“. Je ale možné si předměty zapsat v rámci celoživotního vzdělávání – v mimořádném studiu, kde po úspěšném absolvování předmětu tyto budou uznány do NMS.

 

 

Témata bakalářských prací

 

Informace k bakalářské práci

Prosíme studenty, aby si před začátkem psaní  práce nastudovali požadavky na bakalářskou práci.

Požadavky na bakalářskou práci