Bakalářské práce

Termíny obhajob bakalářských prací

9.6.2021 od 9:00 hod na RB 212

9.6.2021 od 9:00 hod na RB 213

Přihlašování v InSIs bude možné až od 14.5.2021 od 9:00 hod.

Odevzdání BP bude pouze elektronicky vložením do InSISu a to nejpozději do 12. května 2021. Po vložení práce student nevytiskne potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce, ale přepošle ho sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. V případě externího oponenta mě prosím originál podepsané oponentské posudky nejpozději týden před obhajobou zašlete poštou nebo zanechte v obálce nadepsané F3 Katedra logistiky v podatelně VŠE NB 72 (7:00-19:00 hod).

 

 

 

 

Témata bakalářských prací

UPS – nabídka bakalářské práce

Informace k bakalářské práci

Prosíme studenty, aby si před začátkem psaní  práce nastudovali požadavky na bakalářskou práci.

Požadavky na bakalářskou práci