Bakalářské práce

Termíny obhajob bakalářských prací

14.6.2024 od 10:00 hod na RB 322

Na září se termíny nevypisují.

Přihlašování v InSISu bude možné až od 17.5.2024 od 9:00 hod.

Odevzdání bakalářských prací bude pouze elektronicky vložením do InSISu a to nejpozději  do 15. května 2024, 23:55 hod. Po vložení student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení sekretářce katedry. Student po odevzdání práce identickou verzi vytiskne a svázanou (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk) musí přinést k obhajobě k dispozici komisi. Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce vrácena. V případě, že máte externího oponenta prosím originál podepsané posudky nechte nejpozději 3 dny před obhajobou v obálce nadepsané F3 Katedra logistiky v podatelně VŠE, místnost NB 72, 7:00-19:00 hod.

 

Informace k bakalářské práci

Studenti jsou povinni před začátkem psaní práce nastudovat požadavky na bakalářskou práci.

Požadavky na bakalářskou práci

 

Témata bakalářských prací od firemních partnerů katedry

Po konzultaci a odsouhlasení je možno zvolit téma bakalářské práce ze seznamů dostupných zde.

 

Obecné tematické okruhy pro bakalářské práce

Ing. Petr Jirsák, Ph.D.:

 • využití simulací v logistice;
 • digitalizace v supply chain managementu;
 • automatizace a robotizace v supply chain managementu;
 • demand planning – plánování odbytu;
 • materiálové plánování;
 • zásobování – vstupní logistika;
 • distribuční strategie;
 • skladování;
 • logistický systém v e-commerce.

Ing. Bedřich Rathouský, Ph.D.:

 • logistické systémy;
 • fleet management;
 • silniční nákladní doprava;
 • intermodální (kombinovaná) přeprava;
 • dopravní prostředky v logistice;
 • logistická infrastruktura;
 • logistické a přepravní technologie.

Ing. Felipe Martínez, Ph.D.:

 • zlepšování procesů;
 • procesní odolnost v organizacích – resilience;
 • štíhlý management – lean management;
 • digitalizace procesů;
 • řízení provozu;
 • implementace Lean Six Sigma.

Ing. Marek Vinš, Ph.D.:

 • nákup a zásobování;
 • outsourcing logistiky;
 • quality management v logistice.

Ing. Michal Mervart, Ph.D.:

 • železniční doprava;
 • city-logistika.