Bakalářské práce

Odevzdání bakalářských prací  na obhajoby v říjnu je nejpozději do 19.9.2018 v úředních hodinách na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

Témata bakalářských prací
UPS – nabídka bakalářské práce

Informace k bakalářské práci
Prosíme studenty, aby si před začátkem psaní  práce nastudovali požadavky na bakalářskou práci.