Bakalářské práce

Termíny obhajob bakalářských prací

29.1.2019 od 11:00 hod na RB 322

Další termíny budou vypsány na období 3.6.-17.6.2019

Odevzdání bakalářských prací  je nejpozději do 10.12.2018 v úředních hodinách na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

Témata bakalářských prací
UPS – nabídka bakalářské práce

Informace k bakalářské práci
Prosíme studenty, aby si před začátkem psaní  práce nastudovali požadavky na bakalářskou práci.