Bakalářské práce

Termíny obhajob bakalářských prací

Další termíny budou vypsány během dubna na období 27.5.-19.6.2020.

Odevzdání bakalářských prací  je nejpozději do 13.5.2020 v úředních hodinách na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

 

Témata bakalářských prací

UPS – nabídka bakalářské práce

Informace k bakalářské práci

Prosíme studenty, aby si před začátkem psaní  práce nastudovali požadavky na bakalářskou práci.

Požadavky na bakalářskou práci