Bakalářské práce

Termíny obhajob bakalářských prací

30.1.2020 od 11:00 hod na RB 322

Přihlašování v InSISu bude možné od 13.12.2019 od 9:00 hod.

Odevzdání bakalářských prací  je nejpozději do 11.12.2019 v úředních hodinách na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.

 

Témata bakalářských prací

UPS – nabídka bakalářské práce

Informace k bakalářské práci

Prosíme studenty, aby si před začátkem psaní  práce nastudovali požadavky na bakalářskou práci.

Požadavky na bakalářskou práci