Diplomové práce

Témata diplomových prací

Nabídka témat od společnosti Nestlé

Informace k diplomovým pracím

Studenti jsou povinni nastudovat si požadavky na diplomovou práci

Dále pak žádáme studenty Fakulty podnikohospodářské, kteří obhajují svoji práci v rámci vedlejší specializace Logistika-mezinárodní přeprava a zasílatelství, aby uvnitř své diplomové práce vždy uváděli:

Fakulta podnikohospodářská
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Vedlejší specializace: Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství