Diplomové práce

Témata diplomových prací
Nabídka témat od společnosti PPL
Nabídka témat od společnosti PPL – 2. část
Nabídka témat od společnosti HOPI

Informace k diplomovým pracím

Prosíme studenty, aby si nastudovali požadavky na diplomovou práci.
Dále pak žádáme studenty Fakulty podnikohospodářské, kteří obhajují svoji práci v rámci vedlejší specializace Logistika-mezinárodní přeprava a zasílatelství, aby uvnitř své diplomové práce vždy uváděli:

Fakulta podnikohospodářská
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Vedlejší specializace: Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství

Aktuálně nabízená podniková_témata na DP