Klub mladých logistiků

   

Klub mladých logistiků (KML) vznikl z iniciativy studentů Vysoké školy ekonomické v Praze. Ti si uvědomili potřebu organizovat se a vyměňovat si zkušenosti a názory z oblasti logistiky. Názory si vyměňují nejen mezi sebou, ale také s odborníky z praxe při setkáních, která plánují.

KML funguje pod záštitou Katedry logistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, se kterou velmi úzce spolupracuje ve svých aktivitách. Zároveň klub také spolupracuje s širokým spektrem firem a dalšími organizacemi zaměřených na logistiku.

Činnost KML

  • KML vytvořil komunitu lidí, která společně komunikuje o svých zájmech, při setkání sdílí svoje zájmy a zážitky a tvoří přátelství
  • Setkání KML probíhá formou diskuze, nejen na téma aktuální situace v logistice, zároveň se meetingů mohou účastnit i hostí, odborníci z praxe
  • KML pořádá exkurze do společností s primárním oborem logistika, nebo je pro ně oblast logistika klíčová (speditéři, dopravci, výrobní podniky) a s co nejširším záběrem (supply chain, interní logistika, letecká či námořní přeprava, nákup…)
  • KML organizuje přednášky na odborná logistická témata ve spolupráci se zaměstnanci významných logistických společností
  • Členům klubu KML zprostředkovává témata seminárních a diplomových prací, které jsou nabízeny partnerskými společnostmi, stejně tak klub informuje o zajímavých absolventských programech a pracovních nabídkách z oblasti logistiky

Cíl KML

Naším cílem je propojení logistické praxe s výukou předmětů Katedry logistiky v rámci Vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství. Díky propojení vzniká  pomoc studentům k ujasnění a lepšímu dokreslení získaných teoretických znalostí, nalezení vhodného tématu jejich diplomové práce, umožnit jim lepší propojení s praxí a realizovat se na poli logistiky.

Více informací na: Klub mladých logistiků