Klub mladých logistiků

   

Klub vznikl z iniciativy studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří si uvědomili potřebu organizovat se a vyměňovat si zkušenosti a názory z oblasti logistiky nejen mezi sebou, ale také s odborníky z praxe při vzájemných setkáních.

Klub tedy funguje pod záštitou Katedry logistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, se kterou velmi úzce spolupracuje prakticky ve veškerých svých aktivitách. Zároveň však klub spolupracuje s širokým spektrem firem a dalšími nejen studentskými organizacemi zaměřených na logistiku.

Činnost

  • pořádání exkurzí do společností, pro které je logistika primárním oborem nebo je pro ně klíčová (speditéři, dopravci, výrobní podniky) a s co nejširším záběrem (supply chain, interní logistika, letecká či námořní přeprava, nákup…)
  • organizace přednášek na odborná logistická témata ve spolupráci se zaměstnanci významných logistických společností
  • členům klubu zprostředkovává témata seminárních a diplomových prací, které jsou nabízeny partnerskými společnostmi, stejně tak klub informuje o zajímavých absolventských programech a pracovních nabídkách z oblasti logistiky
  • na setkáních klubu pak mají všichni přítomní možnost diskutovat na téma aktuální situace v logistice a neformálně se setkat a pobavit také s pozvanými odborníky z praxe

Cíl

Naším cílem je propojení logistické praxe s výukou předmětů Katedry logistiky v rámci Vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasilatelství a pomoci tak studentům k ujasnění a lepšímu dokreslení získaných teoretických znalostí, nalezení vhodného tématu jejich diplomové práce, umožnit jim lepší propojení s praxí a realizovat se na poli logistiky.

Více informací na: Klub mladých logistiků

Absolventi

Absolventi vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství mají celou řadu možností, jak být se svou alma mater v kontaktu i po ukončení studií. Pro zapojení do KML Alumni, je nezbytná registrace do Klubu Alumni KML na webu KML, který sdružuje absolventy napříč fakultami a připravuje pro své členy různorodé akce a společné aktivity.

Více info na Alumni KML