Státní zkoušky a obhajoby DP

Termíny státních zkoušek z vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství

Termíny souborných zkoušek z vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství

8.6.2021 od 9:00 hod na SB 112

8.6.2021 od 9:00 hod na SB 212

8.6.2021 od 9:00 hod na SB 230

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

8.6.2021 od 13:00 hod na SB 227

8.6.2021 od 13:00 hod na SB 228

Přihlašování bude možné od 14.5.2021 od 9:00 hod.

Odevzdání  DP bude pouze elektronicky vložením do InSISu a to nejpozději do 12. května 2021. Po vložení práce student nevytiskne potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce, ale přepošle ho sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. V případě externího oponenta mě prosím originál podepsané oponentské posudky k BP, DP nejpozději týden před obhajobou zašlete poštou nebo zanechte v obálce nadepsané F3 Katedra logistiky v podatelně VŠE NB 72 (7:00-19:00 hod).