Státní zkoušky a obhajoby DP

Termíny souborných zkoušek z vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství

7.6.2022 od 13:00 hod na SB 225
7.6.2022 od 13:00 hod na SB 227

Další termíny  budou vypsány během června na období 12. 9. – 16. 9. 2022.

Přihlašování na termíny bude možné až od 1. září 2022 až se InSIS překlopí do ZS.

Ke složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím InSISu své studijní referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

7.6.2022 od 10:00 hod na SB 209

7.6.2022 od 10:00 hod na SB 210

Odevzdání DP je nejpozději do 11.5.2022.

Odevzdání je pouze elektronicky vložením do InSISu. Po vložení student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení sekretářce katedry. V případě, že máte externího oponenta prosím originál podepsané posudky nechte nejpozději 3 dny před obhajobou v obálce nadepsané F3 Katedra logistiky v podatelně VŠE, místnost NB 72, 7:00-19:00 hod.

Další termíny obhajob DP budou vypsány během června na období 12. 9. – 16. 9. 2022.

Přihlašování na termíny bude možné až od 1. září 2022 až se InSIS překlopí do ZS.

Odevzdání DP je nejpozději do 24. srpna 2022 (forma odevzdání bude upřesněna později).