Státní zkoušky a obhajoby DP

Termíny souborných zkoušek z vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství

23.1.2024 od 13:00 ho na RB 322

Ke složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím InSISu své studijní referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

23.1.2024 od 10:00 ho na RB 322

23.1.2024 od 10:00 ho na RB 323

Přihlašování v InSISu bude možné od 15.12.2023 od 9:00 hod.

Odevzdání diplomových prací bude pouze elektronicky vložením do InSISu a to nejpozději  do 13. prosince 2023, 23:55 hod. Po vložení student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení sekretářce katedry. Student po odevzdání práce identickou verzi vytiskne a svázanou (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk) musí přinést k obhajobě k dispozici komisi. Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce vrácena. V případě, že máte externího oponenta prosím originál podepsané posudky nechte nejpozději 3 dny před obhajobou v obálce nadepsané F3 Katedra logistiky v podatelně VŠE, místnost NB 72, 7:00-19:00 hod.