Státní zkoušky a obhajoby DP

Termíny souborných zkoušek z vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství

31.1.2023 od 13:00 hod na RB 322

Přihlašování na termíny bude možné až od 1. září 2022 až se InSIS překlopí do ZS. 

Ke složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím InSISu své studijní referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

31.1.2023 od 10:00 hod na SB 103

Přihlašování na termíny bude možné až od 1. září 2022 až se InSIS překlopí do ZS. 

Odevzdání DP je nejpozději do 24.8.2022.

Odevzdání je pouze elektronicky vložením do InSISu. Po vložení student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení sekretářce katedry. V případě, že máte externího oponenta prosím originál podepsané posudky nechte nejpozději 3 dny před obhajobou v obálce nadepsané F3 Katedra logistiky v podatelně VŠE, místnost NB 72, 7:00-19:00 hod.