Státní zkoušky

Termíny státních zkoušek z vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství  na katedře logistiky

30.1.2020 od 13:00 hod na RB 322

30.1.2020 od 13:00 hod na RB 323

Přihlašování v InSISu bude možné od 13.12.2019 od 13:00 hod.

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management

30.1.2020 od 13:00 hod na RB 322

30.1.2020 od 13:00 hod na RB 323

Přihlašování v InSISu bude možné od 13.12.2019 od 09:00 hod.

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 11.12.2019 v úředních hodinách na sekretariátu katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.