Státní zkoušky

Termíny státních zkoušek z vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství  na katedře logistiky:

29.1.2019 od 13:00 hod na RB 322

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student předkládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob diplomových prací v rámci hlavní specializace Podniková ekonomika a management:

29.1.2019 od 13:00 hod na RB 322

Další termíny budou vypsány na období 5.6.-19.6.2019

Odevzdání diplomových prací je nejpozději do 12.12.2018 v úředních hodinách na sekretariátě katedry logistiky č.m. RB 321. Spolu s prací je nutné odevzdat i vytištěný list z InSISu, kde je věta, že práce byla korektně vložena.