Vedlejší specializace

Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství

Garanti
prof. Ing. Petr Pernica, CSc., katedra logistiky
doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., katedra logistiky

Charakteristika
Vedlejší specializace je zaměřena na strategii logistických systémů, jejich tvorbu a reengineering, supply chain management, mezinárodní přepravu a zasílatelství, včetně přepravních podmínek, transevropských dopravních sítí, dopravní politiky EU, komplementárních služeb, celní problematiky, otázek smluv ad. Podložena programem zpracovaným ve spolupráci s americkými univerzitami a s logistickými manažery předních nadnárodních společností.

Absolventi se uplatňují v logistických útvarech průmyslových a obchodních podniků, u dopravců, operátorů, zasílatelů a poskytovatelů logistických služeb, ad. Kvalita jejich připravenosti je ovlivněna spoluprací vyučujících se širokým okruhem podniků a profesních asociací. Studium je orientováno k získání certifikátu Evropské logistické asociace (ELA) a je obsahově kompatibilní s manažerským vzdělávacím programem Mezinárodní asociace zasílatelských svazů (FIATA) a vzdělávacím programem IRU Academy Mezinárodní silniční unie. Je podloženo kvalitními knižními publikacemi vyučujících, oceněnými v soutěžích a velmi kladně hodnocenými v zahraničí i v ČR.

Podmínky pro vstup do vedlejší specializace
Nejsou stanoveny.
Doporučuje se absolvování předmětu 3LG 211 Logistika, není však podmínkou.

Kapacita na semestr
60 studentů.

Požadavky na absolvování
Povinné předměty – 30 kreditů

Ident Název předmětu EC h Ukončení
3LG526*  Logistické systémy 6 4 zkouška
3LG522*  Supply Chain Management 6 4 zkouška
3LG527* Mezinárodní přeprava a zasílatelství 12 8 zkouška
3LG528**  Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství – aplikace 6 4 zkouška

* z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška

** předměty s možnou vazbou na diplomovou práci

Termíny státních zkoušek z vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství:

19.9.2018 od 14:30 hod na RB 322

V InSIS bude možné přihlašování až od 1.9.2018 od 9:00 hod !

Důležité: Pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace musí student ke státní zkoušce přinést vytištěnou a studijní referentkou schválenou žádost o splnění všech podmínek pro řádné složení státní zkoušky z vedlejší specializace. Vytištěnou žádost student překládá zkušební komisi. Tuto žádost podává student elektronicky prostřednictvím ISISu své studijné referentce, bez vytištěné schválené žádosti nelze státní zkoušku skládat.

 

Termíny obhajob bakalářských prací:

Další termín je možno vypsat na říjen.

Případní zájemci o termín v říjnu ať napíší na michal.mervart@vse.cz

Případný další termín bude uveřejněn zde koncem srpna.

V InSIS bude možné přihlašování až v září !