Aktuální informace pro studenty

Na základě rozhodnutí vlády ČR o uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností ze dne 14. dubna 2020 přijalo vedení VŠE a děkani všech šesti fakult následující rozhodnutí:

  • Od pondělí 20. dubna 2020 mohou probíhat státní závěrečné zkoušky na bakalářském, magisterském i doktorském studiu, včetně obhajob závěrečných prací, při dodržení podmínek současného shromáždění pouze nezbytného počtu osob (max. počet osob byl vládou stanoven na pět).
  • Termíny SZZ vypisují jednotlivé fakulty. Studenti se dostaví do školy ve stanovený čas zkoušky a po jejím absolvování prostory VŠE neprodleně opustí. Zkoušející i studenti jsou povinni nosit roušky.
  • Individuálně bude možné navštívit knihovnu pouze za účelem výpůjčky studijní literatury. Výpůjčky budou v pracovní dny možné výhradně pro studenty a akademické pracovníky VŠE od 10,00 do 15,00 v knihovně na Žižkově (u vstupu do SB bude probíhat kontrola identifikačních karet). Bližší informace o režimu výpůjček v CIKS v kampusu na Žižkově budou zveřejněny na webových stránkách CIKS.
  • Literatura se bude odevzdávat do Biblioboxu umístěného před Starou budovou.