Best practices v city logistice – zkušenosti v Paříži

V rámci projektu TAČR CK01000032 členové katedry logistiky, spolu se zástupcem Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzita Pardubice absolvovali koncem listopadu 2021 odborné setkání s Laetitii Dablanc, profesorkou z Université Gustave Eiffel a členkou řešitelského týmu. Součástí setkání byla také prezentace a diskuze se zástupci např. Ville de Paris, organizace, která má na starosti podporu implementace projektů udržitelné městské logistiky ze strany soukromého sektoru. Zástupci katedry se také zúčastnili demonstrace tzv. best practices při setkání s manažery logistického developera Sogaris, který se podílí na realizaci unikátních udržitelných logistických řešeních pro městskou logistiku v Paříži a několika dalších francouzských městech. V neposlední řadě mohli osobně shlédnout provoz unikátního logistického řešení v Paříži, které je založeno na intermodální přepravě potravin s využitím vnitrozemské vodní plavby v kombinaci se silniční dopravou.

 

Best practices v city logistice – zkušenosti v Paříži