CEMS výzkumný seminář a zasedání CEMS Logistics Faculty Group

Proběhl již 17. ročník  CEMS SCM výzkumného semináře a zasedaní CEMS Logistics Faculty Group za účasti katedry logistiky.

Ve dnech 22. až 26. ledna se v rakouském Riezlernu konalo každoroční setkání doktorandů a akademiků z pracovišť CEMS škol, jejichž členové se výzkumně věnují problematice supply chain managementu, logistice a dopravě. Celkově se zúčastnilo 27 zástupců z 14 univerzit – vedle VŠE i  akademici a doktorandi  např. z Copenhagen Business School, finské Aalto University, Rotterdam School of Management – Erasmus University, University of Cologne nebo Wirtschaftsuniversität Wien. Tato odborná akce slouží vedle diskuze nad prezentovaným výzkumem účastníků jako platforma pro realizaci společné publikační činnosti, podávání nadnárodních výzkumných projektů, učitelské a studentské mobility.

Ing. Petr Kolář, Ph.D. z katedry logistiky a Mario Guajardo z Norwegian School of Economics, Bergen jsou pro období 2019 – 2021 tzv. Conference Chairs, odpovědní za recenzní řízení, kvalitu a skladbu programu. Vedoucím CEMS Logistics FC je prof. René de Koster z Erasmus University Rotterdam. Vítězem ceny o nejlepší Ph.D. prezentaci (sponzoruje partner akce – společnost BAYER), o které hlasují sami doktorandi, se  na 17. ročníku semináře stal Christian Rählmann z University of Cologne.

Více o akci zde: https://www.wiso.uni-koeln.de/de/fakultaet/fakultaetsbereiche/supply-chain-management/cems-seminar-riezlern/

Příští (18.) ročník se bude konat v Riezlernu od 20. do 24. ledna 2021.