Certifikace ELA pro KLOG

 

Katedra logistiky FPH VŠE v Praze získala prestižní akreditaci Evropské certifikační rady pro logistiku (ECBL) !!!

Od nynějška je Katedra logistiky (KLOG) podnikohospodářské fakulty oprávněna absolventům magisterského studia na své vedlejší specializaci 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství udělovat certifikáty Evropské logistické asociace.

Certifikát ECBL osvědčuje odpovídající odborné znalosti, které jsou v souladu s uznávanými evropskými standardy.

Absolventi vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství mohou díky plné kompatibilitě tohoto studijního programu získat mezinárodní certifikát bez dalšího vzdělávání či dodatečných zkoušek. O vystavení certifikátu (který má platnost pět let a lze jej prodloužit) mohou absolventi požádat prostřednictvím KLOG Evropskou logistickou asociaci. S držením certifikátu je spojeno i možné používání příslušného titulu.

Katedra logistiky se tak stala druhým pracovištěm veřejné vysoké školy v Česku, která může tyto certifikáty udělovat.

Certifikát absolventům dokládá příslušné odborné mezinárodně uznané vzdělání a samo sebou jim může také pomoci při hledání zaměstnání nejen v Evropě, ale i některých dalších mimoevropských státech. Z hlediska zaměstnavatelů certifikát garantuje příslušné odborné znalosti nejen přímo v logistice, ale např. i v oblasti přepravy a zasílatelství, nákupu, resp. logistických obchodních operacích apod.

Certifikovaných logistiků není v ČR zatím mnoho (dle České logistické asociace jde o necelých sto logistiků).

Vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, která je volitelnou specializací na magisterském stupni studijního programu Podnikohospodářské fakulty VŠE v Praze, je vytvořena jako odborný, profesně zaměřený vzdělávací program, na jehož výuce se podílí řada odborníků z logistických, dopravních, zasílatelských a dalších firem. Na tomto programu významně participují smluvními partneři Katedry logistiky. Každoročně tento program absolvuje zhruba padesát studentů.