Další absolventi studia zajišťovaného katedrou logistiky VŠE v Praze získali odborné certifikáty cELog Evropské logistické asociace

Během prosince minulého roku bylo na katedře logistiky přichystáno slavnostní předání mezinárodních odborných certifikátů cElog úspěšným absolventům tzv. vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, jejíž výuka je mezinárodně akreditována Evropskou logistickou asociace (ELA). Vzhledem ke stále probíhající pandemii COVID-19 bylo ale nakonec na VŠE bohužel trochu jinak. Přibližně dvacítce úspěšně mezinárodně certifikovaných absolventů byly certifikáty předány individuálně prostřednictvím sekretariátu katedry, nebo jim byly zasílány poštou. Cílem tohoto opatření byla ochrana zdraví všech zúčastněných – několik absolventů se totiž léčilo s nemocí samotnou, několik bylo v karanténě.

 

Více o certifikaci a jejím významu  se můžete dočíst např. v lednové Logistice Hospodářských novin: https://logistika.ekonom.cz/c1-67019360-dalsi-absolventi-studia-zajistovaneho-katedrou-logistiky-vse-v-praze-ziskali-odborne-certifikaty-celog-evropske-logisticke-asociace

Další absolventi studia zajišťovaného katedrou logistiky VŠE v Praze získali odborné certifikáty cELog Evropské logistické asociace