Další certifikovaní absolventi naší vedlejší specializace

Akreditace Katedry logistiky – certifikáty pro naše studenty

Mezinárodní odborná akreditace Katedry logistiky Evropskou logistickou asociací (ELA), kterou katedra jako jedna z mála odborných pracovišť získala (a to již pro druhé tříleté období), opravňuje katedru k tomu, že úspěšní absolventi vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství mohou získat profesní certifikát ELA na úrovni ECBLc.

Pro získání mezinárodního profesního certifikátu ELA museli certifikovaní absolventi splnit náročná kvalitativní kritéria s podmínkou pro jejich celkové hodnocení do průměru 2,0.

Více v článku časopisu Logistika zde.

Odkaz na LN časopisu logistika zde.