Studenti navštívili kontejnerový terminál firmy Metrans – partnera KLOG

7. listopadu
2018

Studenti magisterského stupně, kteří si zvolili jako vedlejší zaměření obor Logistika, mezinárodní přeprava a zasílatelství, mají možnost nahlédnout do provozů vybraných firem. Tentokrát dala příležitost firma Metrans – dlouholetý partner Katedry logistiky na VŠE v Praze. Jak si to studenti užili a co všechno viděli se dočtete níže:

V úterý 30. 10. 2018 jsme měli v rámci vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství unikátní příležitost podívat se do pražského hubu společnosti Metrans, a.s. v Praze-Uhříněvsi.

Naše skupina byla ráno vřele uvítána a pohoštěna snídaní v místní kantýně. Poté následovala přednáška vedená panem Platilem o činnosti společnosti. Metrans je jedním z nejvýznamnějších železničních operátorů kombinované dopravy v Evropě a provozuje 14 kontejnerových terminálů situovaných v různých zemích EU.  Tato česká společnost vypraví více než 500 vlaků týdně.  Propracovanou sítí spojuje huby, terminály a vybraná evropská města mezi sebou a také s významnými přístavy jako je Hamburg, Bremenhaven, Rotterdam, Terst nebo Koper.

Po prezentaci na nás už na parkovišti čekal autobus, který nás zavezl do kontejnerového terminálu. Hned u brány do terminálu jsme se dozvěděli, že každý přivezený prázdný kontejner se musí zkontrolovat, zda je prázdný a neponičený – že v něm nejsou díry se kontroluje tak, že do něj vleze člověk, co kouká, jestli někudy neprosvítá světlo. Za vadu se dokonce považuje i zanechání provázku na kontejneru. U plných kontejnerů se pak kontrolují např. plomby (zajištění, že s nákladem nebylo po nakládce manipulováno).

Jako první jsme se vydali do části, kde se provádí opravy kontejnerů – do tzv. nemocnice. Ještě před tím, než se začne s opravou, je třeba informovat rejdaře o ceně a čekat na jeho potvrzení.

V opravně jsme si mohli prohlédnout rozdíl mezi velikostmi kontejnerů – 20ti a 40tistopých – a také speciální značení High Cube kontejnerů (žlutočerné šrafování na horních rozích), které jsou o stopu vyšší než standardní. Právě do jednoho z nich jsme měli šanci i vlézt a podívat se tak na něj hezky zblízka. Prohlédli jsme si větrací otvory, dřevěnou podlahu i čisté svaření železných spár na těle kontejneru. Cítit šel i relativně čerstvý nátěr. Zvenčí nám pak pan Platil ukázal, že se plombuje (zajišťuje) vždy levá tyč pravých dveří.

Zblízka jsme byli i u železničního vozu, na který se pokládají kontejnery, a v části, kde se kontejnery myly a sušily. Viděli jsme i manipulační techniku značky Ferrari v akci. Prázdné kontejnery byly uchopovány vrchním spreaderem „zepředu“ a plné kontejnery pak ze strany bočním spreaderem, aby se pod tíhou nákladu nezlomily.

Po opravě se kontejner vrací zpět do depa, kde je zarovnán do bloku podle toho, kterému rejdaři patří. Každý rejdař má od každé velikosti minimálně dva bloky, na jeden se vždy přidává a z druhého ubírá, dokud není prázdný – pak se z ubírajícího stává přidávací a z přidávacího ubírací blok. Toto opatření zajišťuje, že v depu jeden kontejner nezůstane třeba 6 let. Kontejnery jsou v bloku k sobě připojené spojkami, aby při silném větru nespadly.

Pokračovali jsme do exportní části, kde jsme měli šanci zahlédnout spoustu dalších typů kontejnerů – např. open top, který má místo střechy plachtu a je určený k nakládce jeřábem, hard topy, jejichž plechová střecha se dá odklopit, tank kontejnery (třeba pro export našeho piva do Anglie) nebo bulk kontejnery, které mají více otvorů pro vysypání sypkého materiálu, silo kontejnery pro jemnější prášky (například prací), co se pak musí tlačit trubkami, aby je vítr neodfoukl, a chladící kontejnery reefery.

Jestli si někdy někdo myslel, že kontejnery jsou nuda, měl by zažít tuto „tour de kontejnerový terminál.“ Je to docela věda ?