Internacionalizace katedry logistiky se zaměřením na stále byznysově i výzkumně významnější témata e-commerce, udržitelnost a digitalizaci

V rámci běžícího projektu č. CK01000032 Smart city logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility, kterou financuje Technologická agentura ČR, se katedře logistiky z Fakulty podnikohospodářské VŠE podařilo získat ke spolupráci na tomto projektu jako členku výzkumného týmu celosvětově uznávanou profesorku Laeticii Dablanc, která je ředitelkou výzkumu na Univerzitě Gustava Eiffela (dříve známým pod názvem IFSTTAR – Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux) a členkou MetroFreight, Centra excelence VREF pro oblast výzkumu v city logistice. Profesorka vede Chair Logistics City skupinu v Marne la Vallee, a jako manažerka je odpovědná za Young Initiative of the World Conference of Transport Research Society.

Od března 2021 je navíc novým členem (vědeckým pracovníkem) katedry Günter Prockl z centra digitalizace na Copenhagen Business School v Dánsku, který se dlouhodobě věnuje problematice mezinárodní nákladní přepravy, aplikačním oblastem digitalizace v globální logistice, ale také udržitelnosti v supply chain managementu, a tématům jako autonomní řízení dopravních prostředků nebo ekonomická a sociální hlediska a souvislosti u tématu tzv. rurální logistiky.