Katedra logistiky a její firemní partneři ve FPH MBA for Students

Katedra logistiky ve spolupráci se svými firemními partnery, resp. partnery Fakulty podnikohospodářské VŠE, organizovala ve dnech 26. až 29. února další modul – Logistika a přeprava programu MBA for Students, který FPH nabízí ve spolupráci s ZHAW University Zurich.

V rámci čtyřdenního bloku studentům přednášeli např. Ing. David Piškanin, syn majitele rodinné logistické společnosti HOPI Holding, a. s. a člen její dozorčí rady diskutoval problematiku strategického rozhodování při zakládání a rozvoji společnosti. K dalším přednášejícím patřili Ing. Michaela Svrčková, ředitelka rejdaře Mediterranean Shipping Company (MSC) pro ČR a Slovensko, nebo Ing. Jan Rajnoch, obchodní ředitel DB Cargo Czechia, s. r. o. K přednáškám se podařilo získat také  členy top managementu Řízení letového provozu ČR, s. p. (ŘLP ČR), jmenovitě např. Ing. Jana Klase, generálního ředitele podniku, nebo Ing. Janu Navrátilovou, výkonnou ředitelku útvaru výcviku a obchodu.  Vedle přednášek dalších manažerů HOPI Holding, a. s., DB Cargo Czechia, s. r. o. a MSC v rámci modulu proběhlo i několik exkurzí do provozu (HOPI, ŘLP ČR).

Realizace modulu Logistika a přeprava ve fakultním MBA for Students jen potvrdila, že Katedra logistiky nabízí předměty na všech stupních studia při úzké spolupráci s podnikovou praxí při vysokém stupni zapojení firemních partnerů do výuky.

Více na: https://klog.vse.cz/

#dbcargo
#dbcargoczechia
#hopi
#msc
#klog
#kml
#fph
#vse