Nová knižní publikace Úmluva CMR – praktický komentář

Koncem minulého roku vyšla u renomovaného nakladatelství Wolters Kluwer ČR kniha „Úmluva CMR – praktický komentář“ autorů JUDr. Václava Roubala a vedoucího katedry logistiky FPH VŠE doc. JUDr. ing. Radka Nováka, CSc.

Tato vázaná knižní publikace svojí kompaktní a přitom přístupnou formou výkladu umožnila, že v ní lze nalézt reakce na nespočet konkrétních sporných situací, které se mohou v souvislosti s přepravní smlouvou v silniční nákladní dopravě vyskytnout. Vzhledem k tomu, že většina ustanovení Úmluvy CMR platí i ve vnitrostátní nákladní dopravě, je tato kniha pomocníkem nejen v dopravě mezinárodní, ale také v dopravě vnitrostátní.

Publikace však nejen, že obsahuje a komentuje reálné situace vznikající v praxi mezi dopravcem a odesílatelem, resp. příjemcem, ale také nabízí jejich konkrétní řešení, včetně jejich zdůvodnění.

Pro svůj obsah a pojetí má kniha „Úmluva CMR – praktický komentář“ za cíl být nápomocna nejen samotným dopravcům a odesílatelům, ale samo sebou i zasílatelům a příjemcům, resp. všem obchodníkům používajícím k dopravě silniční dopravu. V neposlední řadě se samo sebou hodí i studentům VŠE, kteří se zaměřují na silniční nákladní dopravu.

Autoři zdůrazňují, že smluvní strany mezinárodní přepravní smlouvy v silniční nákladní přepravě (tj. odesílatel a dopravce), ale i příjemce, mají dle ustanovení Úmluvy CMR své zcela konkrétní povinnosti a práva. Mají však také obecnou preventivní povinnost svým jednáním předcházet vzniku škod.

Významným východiskem této publikace je, že celý text Úmluvy CMR je zde považován za ucelený a co do svého obsahu komplexní materiál, který je významný svojí promyšleností, propracovaností a účelností spočívající především ve vzájemné provázanosti smyslu a obsahu celých kapitol a následně i v těchto kapitolách obsažených článků a odstavců. Autoři zdůrazňují, že Úmluvu CMR je proto nutno chápat, vykládat a posuzovat v kontextu jejího komplexního významu a až následně je třeba obdobně přistupovat k obsahu celých jejích kapitol a dále v nich obsažených článků.

Současným problémem praxe silniční nákladní přepravy v oblasti smluvních vztahů je ale nejen mnohdy fatální neznalost obsahu Úmluvy CMR, ale i její podstaty a zásad. To mnohdy vede ke zbytečným sporům, včetně těch soudních. Autoři si v předkládané knize kladli za cíl umožnit čtenáři efektivní prevenci těchto zpravidla velmi časově i finančně náročných problémů.