Odevzdání kvalifikačních prací na obhajoby v ZS 2024/2025

Odevzdání diplomových prací na obhajoby v září bude pouze elektronicky vložením do InSISu a to nejpozději do 21.srpna 2024 do 23:59 hod. Termíny obhajob bakalářských prací se vypisují až na říjen. Odevzdání bakalářských prací bude pouze elektronicky vložením do InSISu a to nejpozději do 18.září 2024 do 23:59 hod. Po vložení student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení sekretářce katedry. Student po odevzdání práce identickou verzi vytiskne a svázanou (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk) musí přinést k obhajobě k dispozici komisi. Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce vrácena. V případě, že máte externího oponenta prosím originál podepsané posudky nechte nejpozději 3 dny před obhajobou v obálce nadepsané F3 Katedra personalistiky/logistiky v podatelně VŠE, místnost NB 72, 7:00-19:00 hod.
Sharepoint profil: nada