Odevzdání BP a DP na obhajoby v LS

Odevzdání prací bude pouze elektronicky vložením do InSISu a to nejpozději  do pondělí 15. května 2023, 23:55 hod.

Termíny na obhajoby budou vypsány během dubna na období 29.5.-16.6.2023.