Aktuality

Vyšla nová publikace člena katedry věnující se mezinárodním přepravním dokladům

Publikace Mezinárodní přepravní doklady (vydaná počátkem tohoto roku u nakladatelství Wolters Kluwer) systematicky zachycuje dokumenty, které se využívají při mezinárodní přepravě zboží (nákladů, zásilek) podle jednotlivých dopravních oborů (módů). V této knize je pojednáno pouze o přepravních listinách. O doprovodných dokladech (např. celních dokladech, dokladech o pojištění, doprovodných dopravních dokladech, zasílatelských dokladech apod.) zde pojednáno není. Výjimku […]

Vyšla nová publikace člena katedry věnující se mezinárodním přepravním dokladům

Aktuální informace pro studenty

Na základě rozhodnutí vlády ČR o uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností ze dne 14. dubna 2020 přijalo vedení VŠE a děkani všech šesti fakult následující rozhodnutí: Od pondělí 20. dubna 2020 mohou probíhat státní závěrečné zkoušky na bakalářském, magisterském i doktorském studiu, včetně obhajob závěrečných prací, při dodržení podmínek […]

Aktuální informace pro studenty

Katedra logistiky a její firemní partneři ve FPH MBA for Students

Katedra logistiky ve spolupráci se svými firemními partnery, resp. partnery Fakulty podnikohospodářské VŠE, organizovala ve dnech 26. až 29. února další modul – Logistika a přeprava programu MBA for Students, který FPH nabízí ve spolupráci s ZHAW University Zurich. V rámci čtyřdenního bloku studentům přednášeli např. Ing. David Piškanin, syn majitele rodinné logistické společnosti HOPI Holding, […]

Katedra logistiky a její firemní partneři ve FPH MBA for Students

CEMS výzkumný seminář a zasedání CEMS Logistics Faculty Group

Proběhl již 17. ročník  CEMS SCM výzkumného semináře a zasedaní CEMS Logistics Faculty Group za účasti katedry logistiky. Ve dnech 22. až 26. ledna se v rakouském Riezlernu konalo každoroční setkání doktorandů a akademiků z pracovišť CEMS škol, jejichž členové se výzkumně věnují problematice supply chain managementu, logistice a dopravě. Celkově se zúčastnilo 27 zástupců z 14 univerzit […]

CEMS výzkumný seminář a zasedání CEMS Logistics Faculty Group

Udílení certifikátů Evropské logistické asociace absolventům vedlejší specializace Logistika

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské (FPH) VŠE v Praze udílela 10. prosince 2019 mezinárodní certifikáty cELog ECBL (European Certification Board for Logistics). Pro získání mezinárodního profesního certifikátu Evropské logistické asociace (ELA) museli absolventi vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství splnit náročná kvalitativní kritéria s vazbou na jejich hodnocení při úspěšném absolvování této specializace. Certifikát cELog ECBL osvědčuje […]

Udílení certifikátů Evropské logistické asociace absolventům vedlejší specializace Logistika

Zasedání námořního klubu Svazu spedice a logistiky ČR

4. prosince 2019 se konalo ve Vzdělávacím centru Univerzity Pardubice v Praze setkání pracovní skupiny Námořní klub Svazu spedice a logistiky ČR (SSL ČR). Katedra logistiky je přidruženým členem SSL ČR a její zástupci se pravidelně účastní zasedání pracovních skupin složených z manažerů v podnikové praxi. Za účasti Ing. Petra Koláře, Ph.D. na akci proběhla […]

Zasedání námořního klubu Svazu spedice a logistiky ČR

Exkurze studentů VS Logisticky – Metrans

12. 11. 2019 se v dopoledních hodinách studenti vedlejší specializace 3LT katedry Logistiky zúčastnili exkurze v areálu operátora intermodální přepravy, společnosti METRANS a.s. v Praze-Uhříněvsi, která je zároveň partnerem katedry. Po představení společnosti a předmětu její činnosti panem Platilem,  METRANS Sales Manager Intermodal Germany, se studenti přesunuli na komentovanou prohlídku areálem terminálu. Hned při vstupu […]

Exkurze studentů VS Logisticky – Metrans

Exkurze studentů VS Logistiky – GEFCO a TPCA

Studenti vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství navštívili v úterý 19. 11. 2019 závody GEFCO, firemního partner katedry logistiky, a TPCA v Kolíně. Nejprve měli šanci si prohlédnout areál firmy GEFCO, kde se seznámili s podnikovými procesy s vazbou na automotive logistiku a s předmětem podnikání firmy. Společnost GEFCO se jako komplexní logistický poskytovatel zabývá skladováním, […]

Exkurze studentů VS Logistiky – GEFCO a TPCA

Termíny náhradních testů

3LG323 Doprava a zasílatelství 3LG527 Mezinárodní přeprava a zasílatelství    7.1.2020 od 10.00 hod na č. m. RB 211 21.1.2020 od 10.00 hod na č. m. RB 211 Na termíny se není nutné předem hlásit !  

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: