První udílení mezinárodních certifikátů ECBLc na půdě VŠE v Praze

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze poprvé udílela mezinárodní certifikáty ECBLc. Stalo se tak na Dnu české logistiky, který tentokrát proběhl za hojné účasti zástupců firem i vysokoškolské obce odpoledne 11. dubna ve Vencovského aule Vysoké školy ekonomické v Praze. Proběhlé udílení certifikátů ECBLc vychází z faktu, že Katedra logistiky koncem minulého roku získala prestižní mezinárodní akreditaci Evropské logistické asociace (ELA).

„Úspěšné absolvování studia naší vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství, nám umožňuje bez jakýchkoliv dalších náležitostí (kurzů či zkoušek), udělit mezinárodně uznávaný certifikát ELA v úrovni „kandidát“ osvědčující kvalitu odborného vzdělání. Tento certifikát je vydáván ELA v Bruselu. Je podepsán prezidentem ELA a následně spolupodepsán i rektorkou VŠE v Praze. Předpokládáme, že v budoucnu by asi třetina našich absolventů tuto certifikaci mohla získat“ – uvedl doc. Radek Novák, vedoucí katedry logistiky.