TERMÍNY NÁHRADNÍCH TESTŮ  

3LG527 Mezinárodní přeprava a zasílatelství

3LG410 Logistické služby 

17.5.2022 od 10:00 na na RB 211

24.5.2022 od 10:00 na na SB 213

  7.6.2022 od 10:00 na na SB 213

Na termíny se není nutné předem hlásit.