Udílení certifikátů Evropské logistické asociace absolventům vedlejší specializace Logistika

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské (FPH) VŠE v Praze udílela 10. prosince 2019 mezinárodní certifikáty cELog ECBL (European Certification Board for Logistics). Pro získání mezinárodního profesního certifikátu Evropské logistické asociace (ELA) museli absolventi vedlejší specializace 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství splnit náročná kvalitativní kritéria s vazbou na jejich hodnocení při úspěšném absolvování této specializace.

Certifikát cELog ECBL osvědčuje odpovídající odborné znalosti, které jsou v souladu s uznávanými profesními vzdělávacími evropskými standardy. Absolventi vedlejší specializace 3LT mohou díky plné kompatibilitě studijního programu ECBL získat mezinárodní certifikát bez dalšího vzdělávání či dodatečných zkoušek. Certifikáty absolventům předal Ing. Kamil Slavík, viceprezident České logistické asociace (ČLA) a ECBL prezident za ČR.

Z hlediska atraktivity na mezinárodním pracovním trhu certifikát garantuje u jeho držitelů příslušné odborné znalosti nejen přímo v logistice, ale např. i v oblasti přepravy a zasílatelství, nákupu, resp. logistických obchodních operacích apod.

Akce se zúčastnili (galerie: první foto zleva) prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., prezident ČLA, prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka VŠE, Ing. Kamil Slavík, viceprezident ČLA a ECBL prezident za ČR, prof. Ing. Ivan Nový, CSc., děkan FPH, a doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc., vedoucí katedry logistiky.

Vedle předání certifikátu cELog došlo i k předání certifikátů na úrovni EJlog a ESLog manažerům specialistům z podnikové praxe (jmenovitě např. ze společnosti Škoda Auto, a.s.).

Více o systému akreditací ELA: https://www.elalog.eu/concept-ela-certification

Informace k vedlejší specializaci: https://klog.vse.cz/studium/magisterske-studium/vedlejsi-specializace/

autor fotografií: Hiep Ha Le