Vyšla nová publikace člena katedry věnující se mezinárodním přepravním dokladům

Publikace Mezinárodní přepravní doklady (vydaná počátkem tohoto roku u nakladatelství Wolters Kluwer) systematicky zachycuje dokumenty, které se využívají při mezinárodní přepravě zboží (nákladů, zásilek) podle jednotlivých dopravních oborů (módů). V této knize je pojednáno pouze o přepravních listinách. O doprovodných dokladech (např. celních dokladech, dokladech o pojištění, doprovodných dopravních dokladech, zasílatelských dokladech apod.) zde pojednáno není. Výjimku tvoří pouze zmínka o tzv. House konosamentu a o Neutrálním leteckém nákladním listu – oba doklady mají v praxi zásadní význam (blíže dále v textu). Publikace se věnuje nejen samotným mezinárodním přepravním dokumentům, ale v příslušném kontextu pojednává také o souvisejících pasážích mezinárodních úmluv, unijních předpisech, eventuálně i o vnitrostátní legislativě, které zachycující jednotlivé přepravní listiny. V jednotlivých částech publikace jsou uváděny nejen konkrétní odvolávky na právní rámec, ve kterém se konkrétní pojednání o jednotlivých mezinárodních přepravních dokladech vyskytuje, ale jsou zde uváděny i komentáře na konkrétní používání jednotlivých listin v praxi. Tato kniha obsahuje detailní popis nejvýznamnějších mezinárodních přepravních dokladů, a to jak nákladních listů, tak i náložných listů (konosamentů). V přílohách jsou pak uvedeny příklady v praxi používaných mezinárodních přepravních dokladů. V některých případech jsou zde uvedeny i příklady těchto dokladů, které jsou konkrétně vyplněné.

Publikace je dostupná také jako e-kniha.