Zasedání námořního klubu Svazu spedice a logistiky ČR

4. prosince 2019 se konalo ve Vzdělávacím centru Univerzity Pardubice v Praze setkání pracovní skupiny Námořní klub Svazu spedice a logistiky ČR (SSL ČR). Katedra logistiky je přidruženým členem SSL ČR a její zástupci se pravidelně účastní zasedání pracovních skupin složených z manažerů v podnikové praxi. Za účasti Ing. Petra Koláře, Ph.D. na akci proběhla prezentace nejnovějších statistických dat přístavu Hamburk Ing. Vladimírem Dobošem, vedoucím pražské reprezentace Hafen Hamburg Marketing s působností na území ČR a Slovenska. Prezentovali se zástupci přístavní správy polské Gdyně. Zajímavá byla zejména část ohledně smělých investičních plánů a projektů polského přístavu v sektoru trajektové a kontejnerové přepravy. Následovala prezentace manažera Short Sea rejdaře Unifeeder. Obsah se zaměřoval na problematiku konkurenceschopnosti Short Sea vůči přímým silničním přepravám. Po prezentaci zástupce rejdaře Maersk Line následovala poměrně bezpředmětná a krátká diskuze s ohledem na zavádění IMO Sulphur 2020 do podnikové praxe. Následně dostali prostor i železniční operátoři v čele se společností Metrans.