Právě vyšla nová publikace člena katedry logistiky

V nakladatelství Wolters Kluwer ČR právě vyšla publikace Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci a řízení. Její autor, Petr Kolář z katedry logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, v ní vychází z řady výzkumných poznatků pro oblast logistiky, dopravy a managementu, tak i ze zkušenosti v podnikové praxi v rámci segmentu nadnárodních korporací i malého a středního podnikání.

Obsah a výstupy jednotlivých kapitol lze ze strany čtenářů (studenti a manažeři z podnikové praxe) využít pro praktické pochopení řady souvislostí a jevů na trhu intermodální přepravy. S ohledem na fungování trhu intermodální přepravy autor zdůrazňuje úhel pohledu dopravců a zasílatelů.

Publikace je dostupná také jako e-kniha.